Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Streamlight's Ann's Lipton

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Garpenberg 2006-09-02 443554 445555 555555 5 5 Läs här
Skåne Mitt-Vomb 2007-04-14 532555 555555 555555 5 5 Läs här
Halmstad 2007-04-21 444555 455555 555555 5   Läs här
Skåne Mitt 2009-04-19 355655 446535 555555 555 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 443.55.354.8 4.34.55.354.55 555555 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Garpenberg 2006-09-02, pris: 3 ukl
En hund som löser delar av prövningen på ett godtagbart sätt. Helheten störs av ett ineffektivt sök.

Skåne Mitt-Vomb 2007-04-14, pris: 3 nkl
En arbetsvillig hane som gör ett mycket bra markeringsarbete. Bra samarbete med föraren. Brister för dagen i sökarbetet vilket motiverar priset.

Halmstad 2007-04-21, pris: 1 nkl
En hund som uppvisar alla goda egenskaper en retriever ska ha. Arbetet präglas av härlig stil och fart och arbetsglädje.

Skåne Mitt 2009-04-19, pris: 3 ökl
En hund som för dagen ligger alltför högt i laddningsnivå. Hunden har dock stora kvalitéer vilket gör att arbetet är prisvärt.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-05-15 / Page updated 15 May 2024: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-05-13 / Information from the Swedish Kennel Club 13 May 2024