Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Roekull Rajas Maya

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Skåne Syd 2013-04-14 555555  55555 555555 55  Läs här
Skåne Mitt / Vo 2014-04-26 554555 335555 555555 55  Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 554.5555 345555 555555 55 
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.84.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Skåne Syd 2013-04-14, pris: 1 nkl
Labtik, som visar mycket god arbetsvillighet, apporteringsglädje och samarbetsvillig. God viltbehandling med bra sökarbete.

Skåne Mitt / Vo 2014-04-26, pris: 2 ökl
En tik som genomfördagens prov på ett förtjänstfullt sätt. Arbetar gärna både på land och vatten. Spontan och vårdad i apporteringen. Känns ej färdig i dirigeringsmomenten vilket stör helhetsintrycket.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2018-01-24 / Page updated 24 Jan 2018: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2018-01-16 / Information from the Swedish Kennel Club 16 Jan 2018