Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Viltvårdarns Rizzla

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Örnsköldsvik 2011-07-21 455555 455335 555455 5 5 Läs här
Lit 2011-08-21 555555 555551 555555 5   Läs här
Hallstavik 2011-08-27 355555 555355 555555 5 5 Läs här
Bjästa 2011-09-30 555555 545554 555555 5 5 Läs här
Örnsköldsvik 2012-08-19      5 2 122             Läs här
Hallstavik 2012-08-25 354555 346455 555454 5 5 Läs här
Enånger 2012-09-22                          Läs här
Umeå 2012-09-29                          Läs här
Umeå 2012-09-30                          Läs här
Kuså 2013-07-31 2  5 5 255555 555555 5   Läs här
Kuså 2013-08-01                          Läs här
Hallstavik 2013-08-24 454555 345555 555555 5 5 Läs här
Sörmland 2014-07-21 555555 455555 555554 45  Läs här
Kratte Masugn 2014-09-06 455545 455545 555555 55  Läs här
Lit 2015-08-22                          Läs här
Lit 2015-08-23 555555 445555 555555 55  Läs här
Sundsvall 2015-08-29 555545 555545 555455 55  Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.154.854.85 3.84.64.84.34.44.5 5554.754.8 4.955
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Örnsköldsvik 2011-07-21, pris: 2 nkl
Tilltalande arb.villig tik som uppvisar fina egenskaper. Spontan app. Effektivt sök. Kunde vaqra mer gjuten i sin stadga med mindre ljud.

Lit 2011-08-21, pris: 0 nkl

Hallstavik 2011-08-27, pris: 2 nkl
En tik som utför provet på ett tilltalande sätt. Dåligt fotgående och att hunder smiter drar ner priset idag.

Bjästa 2011-09-30, pris: 1 nkl
En arb.villig tik som löser de flesta av dagens prövningar på ett bra sätt. För att uppnå maximal effektivitet bör spontaniteten i upptagen förbättras.

Örnsköldsvik 2012-08-19, pris: 0 ökl
Då hunden rusar i skott avbryts prövningen.

Hallstavik 2012-08-25, pris: 3 ökl
En hund som besitter flera goda retrieveregenskaper och genomför dagens prov på ett godtagbart sätt. För högre pris krävs framförallt bättre samarbetsvilja och dirigeringsförmåga.

Enånger 2012-09-22, pris: 3 ökl
En positivt arbetande tiksom i stort löser sina arbetsuppgifter på ett mycket bra sätt. Är idag inte helt färdig i vattendirigeringen.

Umeå 2012-09-29, pris: 2 ökl

Umeå 2012-09-30, pris: 3 ökl

Kuså 2013-07-31, pris: 0 ökl
Prövningen bryts pga alltför stora brister i lydnaden.

Kuså 2013-08-01, pris: 3 ökl
En hund med mycket energi och som kräver mycket av förarens uppmärksamhet för att lyckas. Den samlade bilden av hunden och dess arbete i dag gör att den belastas mycket.

Hallstavik 2013-08-24, pris: 2 ökl
En tik som idag genomför stora delar av prövningen på ett bra sätt men där olydnaden på vattendirigeringen gör dagens pris.

Sörmland 2014-07-21, pris: 2 ökl
En mycket duktig hund med fin självständig kapacitet. Hon är en utmärkt markör tillika viltfinnare. Belastas idag något av bristande dirigerbarhet/vattenpassion

Kratte Masugn 2014-09-06, pris: 2 ökl
En arbetsvillig, ivrig tik som har många goda egenskaper. Utmärkt sökarbete och bra apporteringar och härlig vattenpassion. Priset dras ner av pip i passivitet.

Lit 2015-08-22, pris: 0 ökl
En alltför hårdhänt hantering av en markeringskråka varpå prövningen avbryts.

Lit 2015-08-23, pris: 2 ökl
En mycket arbetsvillig tik som löser de flesta uppgifterna på ett bra sätt. För att bli fullt effektiv krävs bättre dirigerbarhet, samt markering.

Sundsvall 2015-08-29, pris: 2 ökl
En mycket arbets- och samarbetsvillig apportör som har många goda retrieveregenskaper. Fantastiskt sökarbete. Bra markeringar. Priset belastas något av pip i passivitet.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2019-11-28 / Page updated 28 Nov 2019: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2019-11-20 / Information from the Swedish Kennel Club 20 Nov 2019