Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Ambrosdalens Delila

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Ed 2005-09-10 555555 555555 555555 5 5 Läs här
Alingsås 2005-09-26 544554 555555 555555 5 5 Läs här
Hunneberg 2006-08-05 455545 545555 553555 5 5 Läs här
Ed 2007-09-08 555555 535555 555555 555 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.84.84.854.84.8 54.35555 554.5555 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Ed 2005-09-10, pris: 1 ukl
En tik som genomför provet på ett utmärkt sätt. Uppvisar alla de goda egenskaperen retriever ska ha. Arbetet präglas av fart och god stil.

Alingsås 2005-09-26, pris: 2 ukl
Löser maerkeringsuppgifterna på land och vatten bra. Kunde däremot önska ett spontanare fältarbete och att man fann mer vilt med tanke på tiden.

Hunneberg 2006-08-05, pris: 2 ökl
En mycket arbetsvillig hund med fina förtjänster i sitt sökarbete och dirigeringsarbete. Behöver endast förbättra fallföljandet av markeringsarbetet på vatten för att gå till högsta pris.

Ed 2007-09-08, pris: 2 ökl
Gör ett mycket bra fältarbete. Jobbar effektivt. Dirigeringar på land och vatten löses bra. Har idag lite problem med markeringarna. Går stort i övrigt en spontan apportör


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-05-15 / Page updated 15 May 2024: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-05-13 / Information from the Swedish Kennel Club 13 May 2024