Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Rockdove's Glenlivet

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Glenbriar Fresco Rockdove's Dancing Feet Koberg 2014-09-04 544555 555552 245555 55   
Växjö 2014-09-20 555555 555554 555555 55   
Rockdove's Mandolina Gävle 2014-05-17 555555 555555 555555 55   
Ransjön 2015-08-22 455655 545555 555555 55   
Ransjön 2015-08-23 555555 545555 555555 55   
Järvsö 2015-09-19 455555 345555 555555 55   
Järvsö 2015-09-19 554555 545555 555555 55   
Järvsö 2015-09-19                           
Lövnäs 2016-07-31                           
Ransjön/Sunne 2016-08-20                           
Ransjön/Sunne 2016-08-21                           
Lit 2017-08-19                           
Lit 2017-08-20                           
Järvsö 2017-09-23                           
Genomsnitt för ovanstående kull 4.74.94.75.155 4.74.45554.4 4.64.95555 55 
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.74.94.75.155 4.74.45554.4 4.64.95555 55 
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Järvsö 2010-09-18                          Läs här
Järvsö 2010-09-19 555555 555555 555555 5 5 Läs här
Lit 2011-08-21 555555 555555 545455 555 Läs här
Ludvika 2011-08-27 554555 545555 555555 5 5 Läs här
Dalarna 2012-08-26 454555 455555 555555 55  Läs här
Våmhus 2013-07-27 555555 555555 555555 5 5 Läs här
Uppsala 2013-08-31                          Läs här
Falun 2013-09-21                          Läs här
Falun 2014-09-20                          Läs här
Lövnäs 2015-07-26                          Läs här
Falun 2015-09-19                          Läs här
Lövnäs 2016-07-31                          Läs här
Lövnäs 2017-07-29                          Läs här
Lövnäs 2017-07-30                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.854.6555 4.84.85555 54.854.855 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Järvsö 2010-09-18, pris: 1 nkl
Dagens uppgifter löses mycket bra. Hunden balanserar fint i självständighet och samarbetsvilja. Arbetet skäms lite med slarviga grepp och avlämningar.

Järvsö 2010-09-19, pris: 1 nkl
En härligt arbetande tik som går igenom prövningen på ett övertygande sätt. Väl värd sitt pris. Trevligt förd.

Lit 2011-08-21, pris: 1 ökl
En trevligt arb tik som löser dagens uppgifter med stor effektivitet. Trevlig samklang med sin förare. En skönhetsfläck utan att belasta priset ligger under apportgreppet.

Ludvika 2011-08-27, pris: 2 ökl
En mkt tilltalande tik som sprudlar av arbeslust och apporteringsvilja. Idag belastas hon tyvärr ngt av en diffus vattenmarkering samt lite slarv i sökets närområde.

Dalarna 2012-08-26, pris: 2 ökl
En snabb tik som gör ett utmärkt markeringsarbete. Omständlig vattendirigering och sjunkande effektivitet i sökarbetet på slutet påverkar dagens pris.

Våmhus 2013-07-27, pris: 1 ökl
Arbetsvillig labradortik men en bra kombination av samarbetsvilja och självständighet som löser dagens uppgifter på övertygande sätt.

Uppsala 2013-08-31, pris: 2 ekl
En hund som har sin styrka i markeringsuppgifterna på land och i vatten. Något omständiga dirigeringar samt något bristande marktäckning på söket gör dagens pris.

Falun 2013-09-21, pris: 0 ekl
En positiv tik som löser delar av uppgiten på ett brasätt. Tappar mycket effektivitet i sitt sökarbete och SKA lämna av i hand.

Falun 2014-09-20, pris: 3 ekl
En tik som visar utmärkta egenskaper som retriever. Hon behöver lite mer erfarenhet för att övertyga helt.

Lövnäs 2015-07-26, pris: 3 ekl
En tik som för dagen ger ett splittrat och okoncentrerat intryck. Hon är något trögstyrd i dirigeringar. Splittrad vid markeringar.

Falun 2015-09-19, pris: 1 ekl
En effektivt arbetande tik som löser dagens uppgifter effektivt och övertygande.

Lövnäs 2016-07-31, pris: 3 ekl
En tik som visar på stor söklust och bra dirigeringsförmåga. Brister finns för dagen i fortgående och vid avlämningar vid två tillfällen. Därav dagens pris. Trevligt förd.

Lövnäs 2017-07-29, pris: 1 ekl
En trevligt arbetande tik som löser uppgifterna på ett mycket bra sätt. Brister i åtlydnad vid landdirigering påverkar inte priset.

Lövnäs 2017-07-30, pris: 1 ekl
Genomför dagens prov på ett bra sätt. Framstår som en bra jakthund.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2021-07-29 / Page updated 29 Jul 2021: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2021-07-26 / Information from the Swedish Kennel Club 26 Jul 2021