Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Masterkey's Fix Faxa

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Broadlaw Warren Masterkey's Fax Wiska Örebro 2013-08-24                           
Garpenberg 2013-08-31 555555 445555 555555 55   
Ransjön 2015-08-23                           
Garpenberg 2015-08-29                           
Ärla 2015-09-20                           
Masterkey's Fax Wissla Piteå 2013-08-10 555555 545555 555555 55   
Luleå 2013-08-18 554555 555555 555555 55   
Gällivare 2016-08-27                           
Umeå 2016-09-24                           
Piteå 2017-08-12                           
Kalix 2017-08-12                           
Umeå 2017-10-01                           
Genomsnitt för ovanstående kull 554.7555 4.74.35555 555555 55 
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Justlike Kronprins Frederik Masterkey's Fax Skoja Kalix 2014-08-02 545555 5555 4 555 55 55   
Kiruna 2015-08-22 655555 445455 555555 45   
Piteå 2015-09-05 755555 745555 555     5   
Masterkey's Fax Spela Piteå 2013-08-10 554555 555554 555555 55   
Luleå 2013-08-17 455455 545555 555455 55   
Masterkey's Fax Spexa Borås 2014-10-04 555555 555555 555555 55   
Masterkey's Fax Sting Kalix 2013-09-14 355555 446335 545355 5 5  
Umeå 2015-08-06                           
Luleå 2015-08-15 555555 555545 555555 56   
Kalix 2016-08-06 555555 545545 555555 55   
Masterkey's Fax Storm Västra Värmland 2014-08-30 544555 555535 545555 55   
Acksjön 2014-09-06 554555 555555 555555 55   
Västra Värmland 2015-08-29                           
Sunne 2015-09-26 555555 455555 555555 55   
Arvika 2016-09-24 555555 455555 555554 45   
Värmland 2017-05-19 454545 555575 554555 55   
Masterkey's Fax Stråla Kalix 2013-09-14 555555 555555 555655 5 5  
Kalix 2015-08-01 555555 555555 555555 55   
Kalix 2016-08-06                           
Masterkey's Fax Surf Skåne Mitt / Vo 2014-04-26 554555 545555 555555 55   
Skåne Mitt 2015-04-26                           
Blekinge 2015-08-22 454555 455555 555555 5 5  
Genomsnitt för ovanstående kull 4.94.94.74.94.95 4.84.75.14.84.84.9 54.94.94.954.9 4.95.15
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Blackthorn Bion Masterkey's Fax Lira Gällivare 2017-08-26 555555 555555 555555 55   
Masterkey's Fax Liva Piteå 2016-08-14 555555 555555 555555  5   
Luleå 2017-08-06 454555 455555 555555 55   
Piteå 2017-08-12 555555 555555 555555 55   
Kalix 2017-08-12 555555 545555 555555 55   
Genomsnitt för ovanstående kull 4.854.8555 4.84.85555 555555 55 
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Minnows Irish Brand Masterkey's Fax Darcy Mellersta Värml 2017-08-26 555555  55555 555555 55   
Västra Värmland 2017-09-02 554555 555555 555555 55   
Masterkey's Fax Dart Kalix 2017-08-12 555555 555555 554555 55   
Masterkey's Fax Dice Luleå 2017-08-05 555555 555555 555555 55   
Kalix 2017-08-12 455555 555515 553355 55   
Masterkey's Fax Dove Kiruna 2017-08-18 555555 554555 555555 55   
Genomsnitt för ovanstående kull 4.854.8555 554.854.35 554.54.755 55 
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor 4.94.94.7555 4.84.754.94.74.9 54.94.94.955 4.955
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Luleå 2009-08-15 544545 555555 555555 5 5 Läs här
Boden 2009-08-29 555555 5555 5 555555 5 5 Läs här
Kiruna 2010-08-28 555555 555555 555555 555 Läs här
Gällivare 2010-09-04 555555 555555 555555 5 5 Läs här
Skellefteå 2011-07-16                          Läs här
Skellefteå 2011-07-17                          Läs här
Luleå 2011-08-13                          Läs här
Kiruna 2011-08-27                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 54.84.854.85 555555 555555 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Luleå 2009-08-15, pris: 1 nkl
En ung tik som gör ett gediget arbete och uppvisar goda retrieveregenskaper.

Boden 2009-08-29, pris: 1 nkl
En tik som visar stor arbetslust, apporteringsglädje och samarbetsvilja.

Kiruna 2010-08-28, pris: 1 ökl
En härligt arbetande tik som visar härliga retrieveregenskaper i sitt arbete.

Gällivare 2010-09-04, pris: 1 ökl
En mycket trevlig tik som i gott samarbete med sin förare löser hela prövningen på ett tilltalande sätt. Uppvisar mycket goda retrieveregenskaper.

Skellefteå 2011-07-16, pris: 1 ekl
En tik som löser samtliga uppgifter i provet på ett förtjänstfullt sätt. Väl genomarbetad tik där balans mellan självständighet, lydnad och följsamhet är god.

Skellefteå 2011-07-17, pris: 2 ekl
En tik som visar på bra dir.förmåga. Visar bra app.lust. Har för dagen brister i markeringsförmåga och i sökarb där hon söker hjälp av matte vid några tillfällen. Därav dagens pris. Tyst och trevligt förd.

Luleå 2011-08-13, pris: 1 ekl
En i flera avseenden effektivt arb tik med stor arbetslust, bra apportering och fint samarbete med sin förare.

Kiruna 2011-08-27, pris: 1 ekl
En tik som genomför provets alla delar på ett mkt bra sätt med genomgående goda retr.egenskaper. Mkt trevligt förd.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-09-02 / Page updated 2 Sep 2020: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-09-01 / Information from the Swedish Kennel Club 1 Sep 2020