Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Ambrosdalens Fighter

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Hjo 2011-09-10 454554 446555 456555 5 5 Läs här
Halmstad 2011-10-22 4    5   5    1   55 5   Läs här
Kilanda 2012-08-18 555555 555555 555655 5 5 Läs här
Halmstad 2013-05-04 455555 355455 555555 55  Läs här
Nässjö 2013-07-27 555555 556255 555555 55  Läs här
Kilanda 2013-08-17 555555 545555 555555 55  Läs här
Hjo 2013-09-14 555555 555535 555755 55  Läs här
Växjö 2013-09-21 555555 455554 555855 55  Läs här
Helsingborg 2013-09-28 555555 555555 555555 55  Läs här
Nässjö 2014-07-26                          Läs här
Kilanda 2014-08-30                          Läs här
Hjo 2014-09-13                          Läs här
Kilanda 2015-08-29                          Läs här
Hjo 2015-09-12                          Läs här
Töllsjö 2015-10-16                          Läs här
Hunneberg 2016-08-06                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.754.9554.9 4.54.85.24.54.84.9 4.455.15.855 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Hjo 2011-09-10, pris: 2 nkl
En hane som genomför provets alla delar. Han gör för dagen ett ngt ivrigt intryck. Gör ett bra sökarb. Är lite omständlig i sina inlevereringar på några vilt. Bra markör.

Halmstad 2011-10-22, pris: 0 nkl
En arb.villig hane som inleder provet med ett bra markeringsarb på vatten. Inleder söket med bra motivation men går ifrån och lämnar trut, varvid provet avbryts.

Kilanda 2012-08-18, pris: 1 nkl
En kraftfullt arbetande hane med stor lust för apportering som genomför dagens prövning på ett övertygande sätt.

Halmstad 2013-05-04, pris: 3 ökl
En labradorkille med rätt inställning och attityd. God viltfinnare. Genomför självständiga delar på ett övertygande sätt. Dirigeringsarbetet har ewn del övrigt att önska.

Nässjö 2013-07-27, pris: 3 ökl
En hane som genomför provets alla delar på ett övertygande sätt. Brister för dagen dock i sin stadga för att få högre pris.

Kilanda 2013-08-17, pris: 1 ökl
Arbetsvillig och stark hund som löser provets alla delar på ett bra sätt.

Hjo 2013-09-14, pris: 2 ökl
En kraftfull hund som har många goda retrieveregenskaper. Gör rakt igenom provet ett effektivt arbete i gott samarbete med sin förare. Ger idag ett stressat intryck, något litet ljud hörs samt låser greppet något vid avlämningarna därav dagens pris.

Växjö 2013-09-21, pris: 2 ökl
En hane som genomför provet på ett övertygande sätt. Hans ovilliga avlämningar stör helheten i ett för övrigt utmärkt arbete.

Helsingborg 2013-09-28, pris: 1 ökl
En labhane som utför ett mycket bra retrieverarbete. Möjlighet till förbättringfinns i följsamhet på avstånd! Bra vilthantering. Ett bra sökarbete.

Nässjö 2014-07-26, pris: 2 ekl
En hane som visar ett synnerligen övertygande sökarbete, måste vara mer lyhörd och ha bättre minnesbild i markeringsarbetet för att gå helt i topp.

Kilanda 2014-08-30, pris: 3 ekl
En hane som genomför stora delar av dagens prov på ett bra sätt. Bra markerings- och sökarbete. Mycket omständigt dirigeringsarbete och något ororlig vid förarens fötter påverkar dagens pris.

Hjo 2014-09-13, pris: 0 ekl
Går ur hand och avbryts.

Kilanda 2015-08-29, pris: 3 ekl
En hane som visar ett bra arbete i de självständiga delarna. Arbetar på ett kraftfullt sätt. Måste svara upp bättre på sin förares tecken och signaler.

Hjo 2015-09-12, pris: 1 ekl
Stark hane som arbetar med stor lust och löser provet på ett bra sätt.

Töllsjö 2015-10-16, pris: 3 ekl
En hund som jobbar med fart och stil. Måste bli lydigare och effektivare vid vattendirigering. Missar ena markeringen på land.

Hunneberg 2016-08-06, pris: 0 ekl
En labradorhane som gör ett utmärkt sök men som för dagen brister i stadga och sitt markeringsarbete för att gå till pris.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-05-15 / Page updated 15 May 2024: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-05-13 / Information from the Swedish Kennel Club 13 May 2024