Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Ambrosdalens Freja

Efter Avkomma Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Cynhinfa Hamik Ambrosdalens Grace Kilanda 2017-09-23         555 1     55 5    
Genomsnitt för ovanstående kull         555 1     55 5  
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor         555 1     55 5  
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955
 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Hunneberg 2012-08-04 554555 455555 555555 5 5 Läs här
Hunneberg 2013-08-03 455555 347555 555355 55  Läs här
Kilanda 2013-08-17 555555 455651 555555 55  Läs här
Hunneberg 2014-08-02 534545 435555 455555 55  Läs här
Hjo 2014-09-13 555555 544555 555555 55  Läs här
Borås 2014-10-04 545555 555555 545555 55  Läs här
Halmstad 2014-10-25 555555 455555 555555 55  Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.94.64.754.95 4.14.45.15.154.4 4.94.954.755 555
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Hunneberg 2012-08-04, pris: 1 nkl
Ett trevligt ekipage som löser sina uppgifter på ett bra sätt. Förs lugnt och tyst av sin förare. Bra balans mellan samarbetsvilja och självständigt arbete.

Hunneberg 2013-08-03, pris: 3 ökl
En arbetsvillig hund som idag brister i lydnad och markeringsarbete. Gör ett utmärkt sökarbete.

Kilanda 2013-08-17, pris: 0 ökl
En arbetsvillig tik som i stort löser provet på ett bra sätt men går ifrån kaninen i slutet på söket och provet avbryts.

Hunneberg 2014-08-02, pris: 3 ökl
En labradortik med förtjänster men som för dagen inte blir helt effektiv under sitt sökarbete och fastnar i närområdet. Samarbetar väl med sin förare.

Hjo 2014-09-13, pris: 2 ökl
En tik som kräver mycket signaler vid vattendirigering och som styrs på vattenmarkering.

Borås 2014-10-04, pris: 1 ökl
En arbetsvillig tik med goda retrieveregenskaper som löser provets alla delar på ett bra sätt.

Halmstad 2014-10-25, pris: 1 ökl
En tik som uppvisar många goda egenskaper i provets alla delar. Gör ett förtjänstfullt fältarbete. God markör. Är trots en något omständlig vattenarbete väl värd sitt pris.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-05-15 / Page updated 15 May 2024: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-05-13 / Information from the Swedish Kennel Club 13 May 2024