Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Askrikes Pep All

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Älvsborg 2010-07-31 555555 555542 455555 5 5 Läs här
Sörsjön 2010-09-15 544555 555555 555555 5 5 Läs här
Sö Östergötland 2010-09-25 555555 555555 555555 5 5 Läs här
Kisa 2011-09-24                          Läs här
Bollebygd 2011-10-06 355555 235555 544355 5 5 Läs här
Halmstad 2011-10-22 355445 235556 255543 4 5 Läs här
Skänninge 2011-10-26 454555 455555 555555 5 5 Läs här
Jönköping 2011-10-29 455555 355555 555554 5 5 Läs här
Jönköping 2012-08-04                          Läs här
Hunneberg 2012-08-05 455555 445555 555555 5 5 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.14.94.84.94.95 3.84.4554.94.8 4.54.94.94.84.94.6 4.9 5
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Älvsborg 2010-07-31, pris: 0 nkl
En mycket positiv trevlig hane som löser alla sina uppgifter. Belastas dock hårt av att han inte är helt spontan i sin apportering.

Sörsjön 2010-09-15, pris: 2 nkl
Positiva egenskaper är bl a ett behagligt lugn med utmärkt fint apportgrepp och markeringsförmågan lämnar inget övrigt att önska. En del minus för ett självständigt arbete där effektiviteten inte är den högsta. Önskar bättre kontinuitet i sökarbetet.

Sö Östergötland 2010-09-25, pris: 1 nkl
Lugnt, säkert och behagligt retrieverarbete där hunden visar kvaliteter och resurser inom samtliga bedömningsområden. Finner samtliga vilt på mycket kort tid i det självständiga arbetet.

Kisa 2011-09-24, pris: 3 ökl
En trevlig hanhund som framförs lugnt. Löser de flesta uppgifterna men brister i intensitet och dir.barhet.

Bollebygd 2011-10-06, pris: 0 ökl
En hund som genomför provet i dess helhet. Brister idag i dir.barheten på vatten samt ngt oprecition vid markeringsförmåga land och vatten.

Halmstad 2011-10-22, pris: 0 ökl
En hane som gör ett bra sökarb. Lägger tyvärr ner vilt och byter vilt samt dubbelapporterar vid senare tillfälle. Gör ett relativt gott markeringsarb fra.a. på vatten.

Skänninge 2011-10-26, pris: 2 ökl
En hane som gör ett mkt gott provarbete för dagen men tappar priset vid dirigeringsmomenten. Bra förd.

Jönköping 2011-10-29, pris: 2 ökl
En arb.villig hane som gör ett mkt effektivt sökarb och i stort sett bra markeringsarb och landdir. Brister för dagen i samarb.vilja vid vattendir vilket motiverar priset för dagen.

Jönköping 2012-08-04, pris: 3 ökl
En hund som utför ett prisvärt arbete men där ohörsamheten och hängande över viltet gör dagens pris.

Hunneberg 2012-08-05, pris: 2 ökl
En hund som för dagen uppvisar flera goda retrieveregenskaper. Mindre brister i markeringsörmåga och uppföljning av tecken och signaler i dirigeringsarbete. Påverkar för dagen priset.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2021-10-11 / Page updated 11 Oct 2021: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2021-10-04 / Information from the Swedish Kennel Club 4 Oct 2021