Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Cassatas Rebellion Ruth

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Svängsta 2009-04-10                          Läs här
Orust 2009-04-28 444444 555555 555555 5 5 Läs här
Finneviken 2009-05-08 354554 555555 343455 5 5 Läs här
Rimforsa 2009-05-13 444544 455553 455555 5   Läs här
Eda 2009-08-01                          Läs här
Sunne 2009-09-26                          Läs här
Väse 2009-10-03                          Läs här
Alingsås 2010-05-01 433444 355455 359455 5 5 Läs här
Tyringe 2010-07-31 333234 435554 359555 5 5 Läs här
Örebro 2011-05-07 2553 5 2 5155 3645     5 Läs här
Sandtjärn 2011-05-27 344334 335354 354535 5 5 Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 3.343.93.73.84.1 3.74.35454.4 3.455.64.74.75 5 5
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Svängsta 2009-04-10, pris: 1 nkl
Löser sina uppgifter mycket bra.

Orust 2009-04-28, pris: 2 nkl
En hund som genomför provet på ett bra sätt. Visar en utmärkt vattenpassion. Spontana apporteringar. Brister idag under fältarbetet där hon tappar koncentrationen.

Finneviken 2009-05-08, pris: 3 nkl
En hund med bra arbetslust. Löser alla uppgifter. Måste bli spontanare att ko ma till föraren med viltet.

Rimforsa 2009-05-13, pris: 3 nkl
En tik som visar goda markeringsegenskaper samt styrbarhet. Belastas av ineffektivt arbete i sökarbetets senare del.

Eda 2009-08-01, pris: 3 nkl
Helhetsbilden präglas av att hunden måste ha mycket stöd i flera delar av provet, speciellt i söket.

Sunne 2009-09-26, pris: 0 ökl
Visar goda egenskaper i vattenarbetet och delar av sökarbetet. Är för dagen starkt olydig och demonstrerar vid avlämningarna.

Väse 2009-10-03, pris: 3 ökl
En stabilt arbetande hund med styrka i sitt självständiga arbete. Hundens stadga och dirigerbarhet måste förbättras. Hunden genomför dagens prov och blir därav remierad.

Alingsås 2010-05-01, pris: 0 ökl
En tik med utmärkta markeringsegenskaper. Bra spontanitet i apporteringen. Belastas av viltbyte samt ovarsam viltbehandling och går därmed ej till pris.

Tyringe 2010-07-31, pris: 0 ökl
En tik som ej har sin bästa dag. Långsamt tempo och för hårda grepp. Förstör ett vilt, vilket motiverar dagens pris.

Örebro 2011-05-07, pris: 0 ökl
En hund som utför ett tillfredställande sökarb men som knallapporterar och är alltför ohörsam vid landdir.

Sandtjärn 2011-05-27, pris: 0 ökl
En tik som för dagen gör delar av provet ganska bra. Lyssnar ej idag, därav föraren bryter.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2020-09-02 / Page updated 2 Sep 2020: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2020-09-01 / Information from the Swedish Kennel Club 1 Sep 2020