Information om Labrador retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Jaktprov (B-prov), egenskapspoäng för / Cold game test points for labrador retriever
Jaktyrans Biggles

 
Egna resultat Prov AB1B2CDE FGHI1I2J1 J2K1K2K3LM1 M2NOKritik
Hofors 2007-08-18 555555 555555 555555     Läs här
Vikmanshyttan 2008-05-24 455555 456355 555555 556 Läs här
Munktorp 2008-08-16                          Läs här
Hofors 2008-08-16 555555 445555 559555 5 5 Läs här
Uppsala 2008-09-07 555555 555555 555555 5 5 Läs här
Älvsborg 2009-08-01                          Läs här
Norrköping 2009-08-16                          Läs här
Sparreholm 2009-08-22                          Läs här
Fellingsbro 2009-08-29                          Läs här
Eskilstuna 2009-09-12                          Läs här
Lövnäs 2010-07-31                          Läs här
Lövnäs 2010-08-01                          Läs här
Genomsnitt för ovanstående egna resultat 4.855555 4.54.85.34.555 556555 555.3
Genomsnitt för hela rasen 4.34.64.44.94.74.9 4.34.65.14.74.64.7 4.64.854.654.9 4.955


Förklaring till koderna i tabellen ovan:

A - Samarbetsvilja
B1 - Sökarbete, söklust
B2 - Sökarbete, marktäckning
C - Fart
D - Uthållighet
E - Näsa
F - Dirigerbarhet
G - Markeringsförmåga
H - Skottreaktion
I1 - Stadga, fasthet
I2 - Stadga, uppträdande
J1 - Apporteringslust, vilja att gripa
J2 - Apporteringslust, inleverering
K1 - Apportgrepp, lämplighet
K2 - Apportgrepp, mjukhet
K3 - Apportgrepp, avlämning
L - Simteknik
M1 - Vattenarbete, vattenglädje
M2 - Vattenarbete, arbetsvillighet
N - Spårningsförmåga (endast öppen klass)
O - Hundtolerans


Sammanfattande kritiker

Hofors 2007-08-18, pris: 1 HP nkl
En mycket arbetsvillig hund med härlig apporteringslust, fint vattenarbete och utmärkt samarbetsförmåga.

Vikmanshyttan 2008-05-24, pris: 2 ökl
En mycket trevlig ung lab.hane som genomför det mesta av provet på ett bra sätt. Ett mycket fint sök. Samarbetsviljan bör förbättras liksom stadgan.

Munktorp 2008-08-16, pris: 1 ökl
En fantastiskt väl arbetande hund genom hela provet till stor lycka för ägaren.

Hofors 2008-08-16, pris: 0 ökl
En hane som genomför dagens prövning på ett bra sätt. Han är väl i hand. En utmärkt sökhund. Skadar tyvärr vilt på söket vilket motiverar dagens pris.

Uppsala 2008-09-07, pris: 1 ökl
En hane som genomför provet på ett övertygande sätt.

Älvsborg 2009-08-01, pris: 3 ekl
En hane som utför ett gott arbete i delar av provet. Saknar den rätta motivationen vid fältarbetet för att bli tillräckligt effektiv.

Norrköping 2009-08-16, pris: 2 ekl
En arbetsvillig hane med många goda förtjänster. Som gör ett bra markerings- ochdirigeringsarbete. Avslutningen på söket, vilket inte når full effektivitet, motiverar dagens pris.

Sparreholm 2009-08-22, pris: 2 ekl
En trevlig labbehane med många goda retrieveregenskaper. Gör ett bra dirigerings- och markeringsarbete. Önskas att hunden arbetar med ett bättre sökmönster och marktäckning för att nå topp prismässigt.

Fellingsbro 2009-08-29, pris: 1 ekl
En arbetsvillig hane som metodiskt arbetar sig genom provets alla delar på ett bra sätt.

Eskilstuna 2009-09-12, pris: 0 ekl
En arbetsvilllig hanhund som idag lyckas variabelt. Visar utmärkt dirigerbarhet på vatten med ineffektivt sök och underkänt markeringsarbete ger inget pris.

Lövnäs 2010-07-31, pris: 1 ekl
En utmärkt apportör som löser alla dagens uppgifter på ett bra sätt.

Lövnäs 2010-08-01, pris: 1 ekl
En starkt arbetande hund med goda egenskaper, som använder dessa till att bli enffektiv apportör.


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2024-05-15 / Page updated 15 May 2024: labrador@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2024-05-13 / Information from the Swedish Kennel Club 13 May 2024