Information om Lagotto Romagnolo från Rasdata.nu

Utställning SKK Göteborg 2020-01-03


Johansson Karl-Erik
C.I.B. SE UCH DK UCH Belizia Giacomo Di IdoloHExc chkl Ck
SE UCH Belizia Ikaros Di GerardoHExc chkl Ck
Belizia Lennon For FunHExc junkl 1 junkk
Bollamo CiliegiaTExc ukl 1 ukk
C.I.B. FI UCH NORD UCH NO V-12 SE VV-16 NO VV-16 Bonebreakers GrandezzaTExc vetkl 2 vetkk Ck
NORD&DK UCH SE VCH RU CH VDH CH WW-17 C.I.B. & NORDIC CH CiscoHExc chkl 1 chkk Ck 1 bhkl BIR
NORD UCH Ester Del Monte Della DeaTExc chkl 4 chkk Ck
SE VCH NORD UCH Galottens NixHExc vetkl 1 vetkk Ck
SE VCH SE UCH NO UCH Galottens Nota BeneHExc ökl 1 ökk Cert Ck 4 bhkl
SE UCH DK UCH NO UCH Gillenias BorisHExc chkl 2 chkk Ck 2 bhkl
Gleska Free Wi-FiHVG ökl 4 ökk
SE UCH DK UCH NO UCH NORD V-15 NORD JV-15 Imperie's Contessa CleoTExc chkl 3 chkk Ck
C.I.B. NO UCH NORD UCH SE JV-13 RLD N&F EUW-15 Imperie's Hilton HilfigerHExc chkl Ck 1 avelskl Hp
SE UCH Imperie's Lola La'perlaTExc chkl 1 chkk Ck 1 btkl BIM
Imperie's Niki NoisetteTVG ukl 4 ukk
SE UCH Inizio'z She's Got The LookTExc vetkl 1 vetkk Ck 3 btkl
SE VCH SE JV-19 Kan Trace Viking RockHExc ukl 1 ukk R-Cert Ck
SE VCH Karina Del FatalbeccoTExc junkl 1 junkk
La Gottis BenedettaTExc ökl 1 ökk Cert Ck 4 btkl
SE UCH NO UCH RLD N NO V-17 La Gottis CalinaTExc chkl
NORD UCH La Gottis CaramellaTExc chkl 2 chkk Ck 2 btkl
La Gottis GabbyTExc junkl 2 junkk
RLD N Lord Nelson's KisenHExc ukl 3 ukk
RLD N Riding's EgliHExc ökl 3 ökk
NORD UCH Rowntree ZaffiroHExc chkl Ck
Scheffelfältets Ballerina BravaTVG junkl 4 junkk
SE UCH Scheffelfältets Ragazzo BrunoHExc chkl 3 chkk Ck 3 bhkl
Semenzinas Ultimate Company For UsHExc ökl 2 ökk
SE VCH SE UCH DK UCH NO UCH Semenzinas Universe For FunHExc chkl Ck
SE VCH SE UCH DK UCH RLD N RLD F RLD A Semenzinas Use For PleasureHExc chkl 4 chkk Ck
Semenzinas WolfHExc ukl 2 ukk Ck
Sontocs Disa Di DinoTVG ukl 3 ukk
T-Cart LunaTExc ukl 2 ukk
T-Cart MirellaTExc junkl 3 junkk


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2021-02-09 / Page updated 9 Feb 2021: lagotto@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2021-02-08 / Information from the Swedish Kennel Club 8 Feb 2021