Information från Rasdata.nu SKK:s Rasdata

 

SKK = Svenska Kennelklubben, http://www.skk.se

Rasdata:
Information om hundar, veterinära resultat och tävlings/provresultat. Data finns från ca 1976 och
innefattar registrerade och importerade hundar med härstamning, kön, färg, etc, officiellt registrerade veterinärresultat samt resultat från officiella utställningar, jaktprov, viltspårprov, lydnadsprov, bruksprov, BOK-prov mm.

Inavelsgraden är beräknad på 5 generationer.

Rasdata levereras i ASCII-format på diskett eller CD för PC eller Mac. Kostnaden är för stora raser (>200 registreringar/år) 2.000 kr första gången (totalkörning), sedan 1.000 kr per uppdatering. För små raser 1.000 kr resp 500 kr. Detta är inte förbehållet några klubbar utan tillgängligt för vem som helst och kan beställas från SKK:s dataavdelning.

Tyvärr har SKK inget program för att hantera informationen, det får man göra själv eller köpa från någon av de leverantörer som finns, t ex Geneticas "Lathunden" (se mer på Geneticas hemsida http://www.genetica.se).


Rasdata.nu underhålls av Jörgen Norrblom
Marita BjörlingWebbans Illustrationer har gjort alla loggorna