Information om Nova Scotia Duck Tolling retriever från Rasdata.nu Information om SSRK:s raser från Rasdata.nu

Mentalbeskrivning hund (MH) / Mental description nova scotia duck tolling retriever
Renarder's Honeysuckle Henriette

Efter Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Renarder's Mexi Khan Renarder's Lady Marib Pirön Skyllberg 2003-04-12     1     433 544442 242125 332332 521314 513443
Genomsnitt för hela rasen           3.83.43.3 43.52.62.83.11.9 2.52.92.91.22.62.3 2.23.11.82.61.91.7 3.13.51.61.72.33.9 3.22.53.33.83.32.3
 
Efter Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Swinging Tails Gloster Gladiator Renarder's Brangwen Av Deverry Askersund 2005-11-06     1     454 534442 244123 233233 524333 515531
Renarder's Gweniver Av Deverry Askersund 2005-11-05     1     444 434444 533311 142243 522333 523431
Renarder's Lovyan Av Deverry Mjölby 2005-10-08     1     332 443242 422111 141141 423112 323444
Genomsnitt för ovanstående kull           3.743.3 4.33.33.73.342.7 3.7331.71.31.7 1.33.721.73.72.3 4.7232.32.32.7 4.31.73.74.33.32
Genomsnitt för hela rasen           3.83.43.3 43.52.62.83.11.9 2.52.92.91.22.62.3 2.23.11.82.61.91.7 3.13.51.61.72.33.9 3.22.53.33.83.32.3
 
Efter Avkomma Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Renarder's Bruno Banderillo Renarder's Bienvenida La Chica Vadstena 2006-06-11     1     434 543442 423152 351142 151214 214444
Renarder's Bienvenida La Reina Vadstena 2006-06-11     1     442 554211 123111 151241 543114 414434
Renarder's Bienvenida La Senorita Vadstena 2006-06-11     1     434 531231 523142 231222 423114 523313
Renarder's Buenos Diaz Vadstena 2006-06-11     1     434 544131 233124 331122 241115 424544
Genomsnitt för ovanstående kull           43.33.5 5432.32.81.3 32.33132.3 2.3411.531.8 33.821.314.3 3.81.53.8433.8
Genomsnitt för hela rasen           3.83.43.3 43.52.62.83.11.9 2.52.92.91.22.62.3 2.23.11.82.61.91.7 3.13.51.61.72.33.9 3.22.53.33.83.32.3
 
Genomsnitt för ovanstående avkommor           3.93.53.4 4.83.83.42.93.41.9 3.12.82.91.32.32.4 23.81.51.83.32 3.92.92.31.91.53.6 4.11.53.64.13.33
Genomsnitt för hela rasen           3.83.43.3 43.52.62.83.11.9 2.52.92.91.22.62.3 2.23.11.82.61.91.7 3.13.51.61.72.33.9 3.22.53.33.83.32.3
 
Egna resultat Tillfälle AFAÄASBAÄAKMOB GSGMAV1a1b1c 2a2b2c3a13a23b1 3b245a5b5c5d 5e6a6b6c6d6e 7a7b7c7d8a8b 8c8d8e9a9b10
Pirön Skyllberg 2003-04-12     1     433 541141 322111 141132 312324 413532
Genomsnitt för hela rasen           3.83.43.3 43.52.62.83.11.9 2.52.92.91.22.62.3 2.23.11.82.61.91.7 3.13.51.61.72.33.9 3.22.53.33.83.32.3


Förklaring till koderna i tabellen ovan:
AFAAvsteg från avreaktion1=avsteg
ÄASÄgaren avstår skott1=avstår
BABeskrivaren avbryter1=avbryter
ÄAÄgaren avbryter1=avbryter
KMKänd mentalstatus1=känd
OBOacceptabelt beteende1=oacceptabelt
GSGodkänt skott1=godkänt 0=ej godkänt
GMGenomförd Mentalbeskrivning1=genomförd 0=ej genomförd
AVAvbryter1=avbruten blank=ej avbruten
1aKontakt, hälsning1-5, 9=ej bedömbar
1bKontakt, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
1cKontakt, hantering1-5, 9=ej bedömbar
2aLek 1, leklust1-5, 9=ej bedömbar
2bLek 1, gripande1-5, 9=ej bedömbar
2cLek 1, dragkamp1-5, 9=ej bedömbar
3a1Jakt, förföljande 11-5, 9=ej bedömbar
3a2Jakt, förföljande 21-5, 9=ej bedömbar
3b1Jakt, gripande 11-5, 9=ej bedömbar
3b2Jakt, gripande 21-5, 9=ej bedömbar
4Aktivitet1-5, 9=ej bedömbar
5aAvst.lek, intresse1-5, 9=ej bedömbar
5bAvst.lek, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
5cAvst.lek, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
5dAvst.lek, leklust1-5, 9=ej bedömbar
5eAvst.lek, samarbete1-5, 9=ej bedömbar
6aÖverraskning, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6bÖverraskning, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
6cÖverraskning, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
6dÖverraskning, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
6eÖverraskning, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
7aLjudkänslighet, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7bLjudkänslighet, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
7cLjudkänslighet, kvarst. rädsla1-5, 9=ej bedömbar
7dLjudkänslighet, kvarst. intresse1-5, 9=ej bedömbar
8aSpöken, hot/aggr.1-5, 9=ej bedömbar
8bSpöken, kontroll1-5, 9=ej bedömbar
8cSpöken, rädsla1-5, 9=ej bedömbar
8dSpöken, nyfikenhet1-5, 9=ej bedömbar
8eSpöken, kontakt1-5, 9=ej bedömbar
9aLek 2, leklust1-5, 9=ej bedömbar
9bLek 2, gripande1-5, 9=ej bedömbar
10Skott1-5, 9=ej bedömbar


Rasdata.nu Sidan uppdaterad 2019-02-01 / Page updated 1 Feb 2019: tollare@rasdata.nu
Information från Svenska Kennelklubben 2019-01-21 / Information from the Swedish Kennel Club 21 Jan 2019